Skip to main content


O firmě

Produkty firmy HÜWA CZ s.r.o. jsou určeny všem, kteří pracují se železobetonem, ať už přímo na stavbě nebo při výrobě železobetonových prefabrikátů.

Dodržet statikem předepsané prostorové uložení výztuže v železobetonové konstrukci je pak možné více způsoby. Některé firmy používají distanční podložky z umělých hmot, jiné pak podložky z různě zpracovaného betonu. Výhodou distančních podložek z umělé hmoty je pouze jejich nízká cena. Především v plochách, které jsou vystaveny i malým změnám teplot a vlhkosti, tak tvoří v betonu cizorodý prvek, jehož odlišná teplotní roztažnost tvoří zárodek narůstajících trhlinek v kompaktní betonové hmotě. Jakákoli vlhkost pak vzlíná podél rozhraní umělé hmoty a betonu až k železné armatuře a následky pro pevnost železobetonové konstrukce jsou evidentní.

Pro své betonové prvky jsme zvolili způsob výroby nejvíce podobný postupu, kterým skutečně vznikají ať už betonové prefabrikáty, nebo na stavbě zhotovené betonové konstrukce. Betonové distanční podložky naší firmy jsou vyráběny z litého betonu, vibracemi dokonale zhutněného. Fyzikální a chemické vlastnosti betonu jsou pak téměř totožné s betonem, ve kterém jsou uloženy. Firmou vyvinutý tvar distančních podložek současně zajišťuje dokonale homogenní plochy i pro tzv. pohledový beton. Samozřejmě pro méně náročné betonářské práce má naše firma ve svém programu i plastové distanční podložky, včetně různých pomocných lišt. Při jejich výběru se opět soustředila na maximální efektivitu pro jejich použití.

Ve výrobním programu naší firmy jsou také výrobky pro přesné prostorové vymezení armatury v železobetonu, dokonalý systém pro snadné řešení provázání betonových stěn a další výrobky šetřící čas i náklady spojené s výrobou železobetonových konstrukcí.

Na všechny betonové výrobky byly provedeny průkazní zkoušky parametrů pevnosti betonu v tlaku, odolnosti cementového povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. Zkoušky byly realizovány v Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha, s.p. pobočka České Budějovice.

Upřesňující informace i odpovědi na případné dotazy jsou Vám připraveni poskytnout naši spolupracovníci.

HÜWA Budova