Czech / English / German

Co nabízíme?

Produkty firmy HÜWA CZ a.s. jsou určeny všem, kteří pracují se železobetonem, ať už přímo na stavbě nebo při výrobě železobetonových prefabrikátů.

Provádíme veškeré stavební práce malého a středního rozsahu, včetně výstavby rodinných domů na klíč.

 

Prohlášení GDPR

Společnost HÜWA CZ a.s. zpracovává veškeré osobní údaje kupujících, kteří jsou fyzickou osobou, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a ode dne 25. 05. 2018 i v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Veškeré osobní údaje kupujících jsou shromažďovány pouze pro odůvodněné účely, především pro realizaci práv a povinností plynoucích z obchodního vztahu, na dobu neurčitou a jsou chráněné maximální možnou mírou zabezpečení.